چهارشنبه 9 آذر 1401
خانه / سپاهان

سپاهان

اردوی کویری متین آباد ( 11 بهمن 1393 )

سپاهان

سوار بر شتر

سپاهان

بر رمل های کویری

سپاهان

چادرهای اردو

ارگ گوگد ( 20 بهمن 1393 )

سپاهان

فاطمه ، من ، حامد و زهرا

سپاهان

آب انبار غیاث آباد ( 8 بهمن 1393 )

سپاهان

راه پلّه

سپاهان

سردر و بادگیرها

آرامگاه ابولؤلؤ ( 8 بهمن 1393 )

سپاهان

سپاهان

آرامگاه آیت الله ارباب ( 18 بهمن 1393 )

سپاهان

سپاهان

آرامگاه آیت الله اشرفی اصفهانی ( 18 بهمن 1393 )

سپاهان

سپاهان

 آرامگاه آیت الله شمس آبادی ( 18 بهمن 1393 )


سپاهان

سپاهان

آرامگاه آیت الله طاهری ( 18 بهمن 1393 )

سپاهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.