سه‌شنبه 14 آذر 1402
خانه / استان ها / خوزستان / آب بند کارون 3

آب بند کارون 3

در ساعت 19 : 8 و کیلومتر 55337 از شهر ایذه به سوی آب بند کارون 3 ، بیرون میروم . این آب بند شگرف در راه شهرکرد به ایذه ، قرار گرفته است .

کول فرح

سراک

چهارده

به یک میدان میرسم ، آن را به سمت چپ میروم و در ساعت 54 : 8 و کیلومتر 55362 ، وارد محوّطه ی آب بند میشوم .

آب بند کارون 3

  نخستین چیزی که در محوّطه ی بزرگ این آب بند ، جلب توجّه میکند ، نمایشگاه آن است . پس به سمت نمایشگاهش میروم . نمایشگاه از مجموعه ی بسیاری از نگاره های آب بند و مراحل ساخت آن به همراه روشنگری های کامل ، تشکیل شده است .

آب بند کارون 3

  مشخّصات طرح کارون 3 :

آب بند کارون 3 ، بلندترین آب بند کشور است و با توجّه به ابعاد سازه های گوناگون زیرزمینی و روباز آن ، بزرگ ترین طرح آب بند سازی ایران و از جمله بزرگ ترین طرح های آبادانی کشور به شمار میرود . نیروگاه کارون 3 ، پس از بهره برداری کامل از 8 واحد 250 مگاواتی آن ، بزرگ ترین نیروگاه آبی کشور خواهد بود که میتواند سالانه در ساعات اوج مصرف به میزان 4172 میلیون کیلووات ساعت انرژی موردنیاز را فراهم کند . مغار نیروگاه کارون 3 به ابعاد 48 در 25 در 250 متر ، بزرگ ترین نیروگاه زیرزمینی در ایران است . درازای راه های ساخته شده در این طرح ، حدود 33 کیلومتر و درازای تونل های نشسته و ایستاده ی آن نیز حدود 22 کیلومتر است . احجام عملیّاتی طرح کارون 3 با آب بند دز ، نشان میدهد که حجم بتون ریزی بدنه ی آب بند کارون 3 ، سنجش بیش از دو برابر حجم همه ی بتن ریزی در طرح کارون 3 یعنی بدنه و سائر سازه ها ، حدود 4 برابر و حجم عملیّات کنده کاری و تزریق پرده ی آب بند در طرح کارون 3 ، بیش از 17 برابر آب بند دز است .

آب بند کارون 3

  هزینه ها و سودهای طرح :

اعتبارات طرح آب بند و نیروگاه کارون 3 در قالب موافقت نامه ی 728 میلیارد تومانی و از جای بودجه ی همگانی کشور ، سودهای رانتی وزارت نیرو ، فروش برگه های مشارکت و مشارکت بانک های تجارت و ملّت ، فراهم گردیده است . در سال 1369 ، مناقصه ی جهانی برای اجاره ی طرح کارون 3 ، برگزار شد که بهای برنده ی مناقصه همراه با بهره برداری دوران ساخت ، بیش از 3 میلیارد دلار ، برآورد گردید . اجرای طرح ، توسّط پیمان کاران ایرانی با هزینه ای در حدود 1 میلیارد دلار ( حدود یک سوم مناقصه ) ، صورت پذیرفته است . افزون بر کنترل سیلاب های فصلی رودخانه ی کارون و بالابردن توان تنظیم آب برای نوشیدن و کشاورزی ، ارزش فرآوری برق نیروگاه کارون 3 با بهای جهانی ، سالانه حدود 200 میلیون دلار است . اجرای طرحی در سنجه ی کارون 3 به پیمان کاران و سازندگان ایرانی ، فرصت بزرگ به دست آوردن تجربه و انتقال دانش فنّی ساخت آب بندها و نیروگاه های بزرگ آبی را فراهم کرده است . ایجاد اشتغال مستقیم سالانه بیش از 7 هزار نفر و به گونه ی نامستقیم 15 هزار نفر در کارخانجات و کارگاه های کشور ، از جمله سودهای این طرح است . بخش بزرگ آهن آلات و اقلام اصلی تدارکاتی طرح ، توسّط فراهم کنندگان درونی ، فراهم شده است .

سازمان اجرای طرح

کارفرمای طرح کارون 3 ، شرکت گسترش بن مایه های آب و نیروی ایران است . مجری طرح کارون 3 با سازمانی حدود 60 نفر و با بستن قراردادهای اصلی و کناره ای ، مدیریّت اجرای طرح را بر عهده داشته است . رایزنان اصلی طرح ، عبارتند از : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس ، شرکت جهانی ایکرز ، مشارکت مهندسین مشاور رهاور هگزا ، شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و ترابری ، بنیاد ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، شرکت مشانیر . پیمان کاران ساختمان اصلی ، عبارتند از : شرکت سابیر ، شرکت تابلیه ، بنیاد آبادانی ساحل وابسته به قرارگاه نوح ، بنیاد حراء وابسته به قرارگاه نوح ، شرکت بلندپایه ، شرکت استراتوس . پیمان کاران تجهیزات برقی و مکانیکی : شرکت فراب به عنوان پیمان کار اصلی با هم کاری شرکت هایی از چین ، اتریش و آلمان و کارخانجات سازنده ی ایرانی . شرکت دستگاه سازی اراک ، شرکت نصب نیرو . کارکردهای کناری : اجرای راه جایگزین ایذه – شهرکرد ؛ درازای راه : 4 / 7 کیلومتر ؛ شماره ی پل های بزرگ : 2 دستگاه ؛ درازای عرشه ی پل نخست : 336 متر ؛ درازای دهانه ی قوس پل نخست : 264 متر ؛ درازای عرشه ی پل دوم : 214 متر ؛ درازای دهانه ی قوس پل دوم : 162 متر ؛ طونل ها : 3 طونل با درازاهای 139 ، 113 و 153 متر . ساخت خطوط جایگزین انتقال برق ، چاه و خطوط تازه ی آب رسانی . ایجاد ناوگان تازه ی حمل و نقل آبی برای حمل و نقل بار و مسافر به عنوان جایگزین . راه روستایی سخت پیشین . ساخت خطوط لوله ی نفت و گاز جایگزین توسّط وزارت نفت . در جریان اجرای طرح ، 61 نفر به دنبال رخدادهای ناشی از کار و یا رفت و آمد به جای طرح ، جان به جان آفرین تسلیم نمودند . یادشان ، گرامی باد !

بدنه ی آب بند و سرریزها

آب بند کارون 3 از گونه ی بتنی دو قوسی نازک با بلندای 205 متر از پی و درازای تاج 462 متر است که تاج آن ، 850 متر از رویه ی دریا ، بلندا دارد . بلندای آب بند از کف رودخانه ، تراز 665 متر ، 185 متر میباشد . سنگینی کنونی بتن ریزی آب بند کارون 3 که دربردارنده ی بدنه ی آب بند و نیز سرریزها میشود ، افزون بر 3 / 1 میلیون متر مکعّب است که از راه 25 بلوک جدا ، اجرا گردیده است . در میان بلوک های 11 و 15 بدنه ی آب بند و در تراز 756 متر ، دو دهانه ی سرریز اضطراری از گونه ی روزنه ای که هر یک ، دارای دو دریچه ی قطاعی با ابعاد 8 در 6 متر میباشد ، قرار گرفته است . سرریزهای اضطراری ، دارای پوشش فلزّی بوده و توانمند به تخلیه ی 2900 متر مکعّب بر ثانیّه هستند . سرریز کمکی یا سرریز تاج که دارای پوشش بتنی است از گونه ی سرریز آزاد بوده و در جای تاج آب بند در تراز 845 متر ، واقع شده است . سرریز کمکی ، دارای سه دهانه است . این سرریز ، توانمند است 1540 متر مکعّب در ثانیّه در شرایط سیلاب ، تخلیه نماید .

پرده ی آب بند

به گونه ی همگانی ، ساختگاه آب بند کارون 3 ، متشکّل از سنگ های آهکی ، آهکی مارنی و سنگ های شیلی و تشکیلات آسماری و پابده است . در هر یک از گالری های پرده ی آب بند با توجّه به وضع و گونه ی سنگ بستر ، گمانه هایی با کشیدگی و شیب و به ژرفای معیّن ، کنده کاری و سپس با دوغاب سیمان بر پایه ی ویژگی های فنّی ، تزریق شده است . فواصل و درازای گالری های پرده ی آب بند و نیز موقع ، کشیدگی ، شیب ، ژرفا ، فواصل و گمانه های پرده به گونه ای ، طرّاحی و اجرا شده که در پایان ، ضمن هم پوشانی با یک دیگر ، پرده های یک پارچه ی آب بند با نفوذپذیری شایان پذیرش و حتّی الامکان پیوسته به لایه هایی با نفوذپذیری پایین ، ساخته گردد .

حوضچه ی استغراق

حوضچه ی استغراق آب بند کارون 3 را به جرأت ، میتوان یکی از بزرگ ترین حوضچه های استغراق در جهان نامید . سازه ی بتنی با درازای 400 متر و پهنای میانگین 56 متر و بلندای 70 متر که وظیفه ی استهلاک انرژی ناشی از عملکرد سرریزها را در بخش برونی ، جلوگیری از ویرانی تکیه گاه ها و پاشنه های آب بند را در هنگام تخلیه ی آب بر دوش دارد . سنگینی همه ی بتن ریزی این سازه ی بی مانند ، بیش از 350000 متر مکعّب که به گونه ی بلوک مهندسی در تکیه گاه ها و کف آن ، اجرا شده است . ژرفای آب در حالت عادی در حوضچه ی استغراق ، حدود 15 متر و در هنگامه ی سیلاب ، حدود 53 متر است که از راه سرریز آزاد آب بند پایین دست ، تخلیه میگردد . آب بند پایین دست در طرح کارون 3 ، آب بندی بلند است که با سنگینی بتن ریزی 174000 متر مکعّب ، ساخته شده است . آب بند پایین دست ، دارای یک سرریز آزاد بوده که وظیفه ی تخلیه ی آب حوضچه ی استغراق را در هنگام عملیّاتی شدن سرریزها بر دوش دارد .

مراحل آبگیری آب بند

در ساعت 9 بامداد روز 18 آبان ماه سال 1383 ، هم زمان با پایان کارهای اصلی ساختمانی طرح و بستن طونل انحرافی نخست ، آبگیری بلندترین آب بند کشور طیّ مراسم ویژه ای با حضور وزیر نیرو و گروهی از مدیران و کارشناسان برتر صنعت آب ، برق و آب بند سازی کشور ، آغاز گردید . با دستور مقام وزارت ، دریچه های بستن طونل انحراف نخست ، به پایین ، راهنمایی شده و بی درنگ ، کار دمونتاژ جرثقیل 280 تنی ویژه ی این عملیّات ظرف مدّت 4 ساعت به انجام رسید . با آغاز آبگیری ، بلندای انباره ، گام به گام افزایش یافته و آب تا تراز 740 متر که تخلیه کننده های جبرانی ، قرار دارند بی درنگ ، بالا آمد . با توجّه به تنگ بودن درّه در ترازهای پایین تر ، آب در انباره با سرعت بیش تری ، افزایش یافت ؛ به گونه ای که خوانش های روزانه ی نقشه برداری ، اندازه ی این افزایش را در روزهای نخست آبگیری به گونه ی میانگین ، 6 / 4 متر ثبت نمودند . با رسیدن آب به تراز 740 متر ، تخلیه ی آب و فراهم کردن آب پایین دست از راه تخلیه کننده های جبرانی یعنی تراز 730 متر ، شدنی گردید . بیشینه دبی برونی از تخلیه کننده های جبرانی در طیّ دوران آبگیری ، 100 متر مکعّب بر ثانیّه بوده است . پس از آن ، آب تا تراز 785 متر که تخلیه ی آب سرریزهای روزنه ای واقع در بلوک های 11 و 15 و در تراز 756 متر ، شدنی بود ، بالا آمد . در این هنگام ، تخلیه ی آب از راه سرریزهای روزنه ای با بیشینه دبی برونی 300 متر مکعّب در ثانیّه برای فراهم کردن آب پایین دست به ویژه انباره ی آب بند شهید عبّاس پور یا کارون یک ، انجام پذیرفت .

گالری شیرها یا تجهیزات

پیش از ورود آب به هر یک از واحدهای نیروگاهی و در فاصله ی 20 متری از محفظه ی حلزونی شکل ، یک دستگاه شیر پروانه ای که وظیفه ی بستن روند آب را در هنگام ایستادن واحد به دوش دارد ، قرار گرفته است . شیرهای ورودی نیروگاه از گونه ی پروانه ای با قطر 20 / 5 متر و برای فشار آزمون 8 / 34 بار ، طرّاحی گردیده است . بیشینه دبی گذری هر یک از شیرهای پروانه ای ، 25 / 18 متر مکعّب بر ثانیّه است که هنگام بازشدن شیر ، کم تر از 60 ثانیّه و هنگام بسته شدن آن ، میان 60 تا 300 ثانیّه خواهد بود . اندازه ی نشتی مجاز در مرحله ی آزمون شیرها یعنی فشار 2 / 19 بار برابر 30 لیتر دز دقیقه ، برآورد شده است . در هنگام راه اندازی واحد در آغاز ، می بایست شیر پروانه ای ، باز گردد . بدین ترتیب که در آغاز ، توسّط شیرهای بای پس که بر روی شیر پروانه ای ، تعبیه شده ، فشار دو سوی دیسک ، برابر گردیده و سرو موتورها ، شیر را به حالت باز در میآورند . برای بستن شیر در حالت عادی ، پس از ایستادن واحد با حذف فشار سرو موتورها ، دیسک ، توسّط وزنه های برابری به حالت بستر درمیآید . هم چنین در شرایط اضطراری در حالی که واحد در حال چرخش بوده و مشکلی برای نیروگاه ، پیش آمده است ، دو عامل وزنه های برابری و نیز نیروی سیّال به دلیل بیرون محور بودن دیسک ، منجر به بسته شدن شیر پروانه ای خواهند شد . آب موردنیاز مصرف درونی نیروگاه ، توسّط شاخه ای که در بالادست شیر پروانه ای ، تعبیه گردیده ، فراهم میشود . وزن همه ی مجموعه ی هر یک از واحدهای شیر پروانه ای ، حدود 275 تن است . افزون بر تجهیزات نصب شده در گالری شیرها ، یک جرثقیل سقفی به وزن 100 تن و پهنای دهانه ی ده و نیم متر نیز برای سرویس دهی به هر یک از واحدهای گالری شیرها ، نصب گردیده است .

مغار نیروگاه

کنده کاری مغار نیروگاه کارون 3 که بزرگ ترین سازه ی زیرزمینی کشور به شمار میرود در اوایل سال 75 ، آغاز شده و در میانه های سال 80 به پایان رسید . این سازه ی بزرگ ، دارای 10 / 251 متر درازا ، 43 / 25 متر پهنا و 70 / 47 متر بلندا میباشد و در کرانه ی راست و در تراز 60 / 636 متر یعنی تراز از کف ، واقع شده است . حجم همه ی کنده کاری و سنگ برداری برای ساخت بزرگ ترین مغار کشور ، بیش از 300 هزار متر مکعّب بوده است که از راه ایجاد یک تونل راهنما در راستای محور درازای مغار و سپس کندن دیواره ها و کف مغار به گونه ی پلّه ای ، ایجاد گردیده است . سامانه ی تحکیم مغار نیروگاه در طرح کارون 3 ، نصب انکر در شفت و دیواره های مغار و سپس نصب وایرمش و شاتکریت سقف و دیواره ها بوده است . پایداری مغار نیروگاه از راه ابزار دقیقی که در دیواره ها و نیز در سقف مغار از گالری ابزار دقیق در بالای مغار ، نصب و خوانش گردیده است ، کنترل میگردد . ابزار دقیق بالا از گونه های اکشسوترتک شاخه ای و یا چندشاخه ای در دیوارها و سقف از راه گالری ابزار درست و نیز بارسنج در سقف مغار میباشد . کندن مغار نیروگاه کارون 3 با توجّه به ابعاد بسیار بزرگ این سازه ، یکی از هشدارآمیزترین بخش های عملیّات ساختمان طرح به شمار می آید .

راه جایگزین

با آبگیری آب بند کارون 3 ، شماری از روستاها و کشتزارهای کشاورزی و راه های روستایی به زیر آب میرود . افزون بر آن ، بخشی از راه اصلی ایذه به شهرکرد به درازای حدود 9 کیلومتر نیز به زیر آب میرود ؛ بنابراین راه جایگزین به درازای تقریبی 4 / 7 کیلومتر و در ترازی بالاتر از تراز پایانی انباره ، ساخته شده است . راه جایگزین ، دربردارنده ی تونل با درازاهای 153 ، 114 و 139 متر ، 20 دستگاه پل کوچک تر از ده متر و دو دستگاه پل بزرگ قوسی است . پهنای راه در سراسر راه ، 11 متر است ولی در تونل ها ، ده متر است . سنگینی همه ی خاکبرداری برای ساخت راه و تونل ها ، بیش از 2260 متر مکعّب و سنگینی همه ی خاکریزی ، حدود 300 هزار متر مکعّب است .

راه جایگزین – پل بزرگ نخست

پل نخست کارون 3 از گونه ی زیرقوسی با درازای عرشه ی 336 متر و درازای بزرگ ترین دهانه ، 246 متر است . سنگینی همه ی پل ، 2500 تن است که توسّط دو جرثقیل دروازه ای ار دو کرانه ی درّه ، نصب گردیده است . بلندای عرشه ی پل نخست کارون 3 تا کف درّه ، 250 متر است . سنگینی همه ی بتن ریزی برای تقویت و تحکیم کوله ها و پاتاق های پل نخست ، افزون بر 52 هزار متر مکعّب است . پل نخست کارون 3 ، بزرگ ترین پل قوسی کشور به شمار می آید .

راه جایگزین ـ پل بزرگ دوم

پل دوم کارون 3 نیز از گونه ی قوسی بوده و دارای درازای عرشه ی 214 متر و درازای بزرگ ترین دهانه ی 162 متر است . وزن همه ی پل ، 1350 تن و بلندای عرشه ی پل تا کف درّه ، 200 متر است . سنگینی همه ی بتن ریزی که برای تحکیم کوله ها و پاتاق های پل دوم کارون 3 ، اجرا گردیده ، افزون بر 55 هزار متر مکعّب است . نصب بریده های پل دوم ، توسّط جرثقیل های بازویی از دو کرانه ی درّه ، انجام گرفته است . با توجّه به سخت گذر بودن جای پل ها و توپوگرافی ویژه ی منطقه ، اجرای پل های بزرگ کارون 3 در گذر دو سال و با تحمّل دشواری ها و مسائل بسیاری هم گام با آغاز آبگیری آب بند کارون 3 به پایان رسید .

این جا ، دارای یک نمایشگاه دوطبقه است که از هر دو طبقات آن که از نگاره ها ، نمونک ها و نوشته هایی درباره ی آب بند سازی و آب بند کارون 3 ، پر شده است ، دیدن میکنم .

جنبه های زیست محیطی :

به گونه ی کلّی ، زمین ساخت جایگاه آب بند کارون 3 ، متشکّل از سنگ های آهکی ، آهکی مارینی و سنگ های شیلی است . وضع پوشش گیاهی منطقه و کشتزارها ، عمدتاً ضعیف بوده و در اندازه ی فقیر است و گرایش آن ها ، منفی ، ارزیابی میشود . بیش از 90 درسد کشاورزی در منطقه به گونه ی دیم است : گندم و جو . اندازه ی باغداری و کاشت برنج ، بسیار کم و کم تر از ده درسد زمین های منطقه را در بر میگیرد . از مجموع 1600 هکتار از زمین های کشاورزی که در درون انباره ی کارون 3 ، واقع است و به زیر آب رفته است ، 260 هکتار ، آبی و مانده ، دیم است . شمار دام موجود در حوزه ی انباره ی آب بند ، بیش از 55 هزار سر ، برآورد میگردد . هم چنین شمار ماکیان موجود در محدوده ی انباره ی آب بند ، حدود 18 هزار بریده ، برآورد میشود . کارهای شیلاتی در منطقه ، بسیار کم بوده و تنها مرکز شیلاتی ، مرکز پرورش ماهی در شیوند میباشد . اگرچه آبگیری آب بند کارون 3 ، موجب به زیر آب رفتن شمار بسیاری از درختان منطقه گردیده است ؛ امّا دگرگونی های آب و هوائی ایجادشده ناشی از تشکیل دریاچه ی آب بند ، باعث ارزشمندتر شدن بافت گیاهی منطقه و به دنبال آن ، گسترش دام پروری منطقه خواهد شد . با آبگیری آب بند کارون 3 ، اعیان و عرصه ی 39 پارچه آبادی در انباره ی آب بند ، واقع میشود و 23 آبادی نیز بخشی از زمین های خود را از دست خواهند داد . هم چنین راه پیوندی زمینی 30 روستا از دریاچه ، متأثّر میگردد . با پرداخت در حدود 11 میلیارد تومان ، 2080 هکتار زمین ها یعنی عرصه و نزدیک به 1300 واحد اعیانی مسکونی و غیرمسکونی به تملّک دولت درآمده است . با آبگیری آب بند کارون 3 ، حدود 400 نفر از منطقه ، کوچ میکنند . جمعیّت جا به جا شونده ، نیازمند 930 پیشه ی همیشگی هستند که بر پایه ی خوانش های انجام شده ، کارگروه امکان ایجاد 620 پیشه ی همیشگی در بیرون حوزه ی دریاچه هست . برخی از آثار سالومه ای و باستانی در حوزه ی دریاچه در سال 1383 ، توسّط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با هم کاری و پشتیبانی فنّی ـ مالی طرح کارون 3 ، شناسایی ، مستندسازی و در صورت شدن ، جا به جا شده است .

این بخش از نمایشگاه ، مجهّز به سالن نمایش نیز هست .

جا به جایی سکنه و روستاها

ساخت آب بند و نیروگاه کارون 3 ، دگرگونی هایی را در وضع اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی حوزه ی بالادست آب بند ، ایجاد نموده است . این تأثیرات ، گاه مثبت و گاهی نیز منفی بوده اند . آب بند کارون 3 ، همانند سائر طرح های بزرگ آبادانی ، برکات و مزایای فراوانی برای کشور داشته است ؛ امّا در عین حال دشواری هایی را نیز برای اهالی منطقه ، ایجاد نموده که این دشواری ها ، عمدتاً در پیوند با جا به جایی سکنه ی روستاها و استقرار ایشان در مناطقی بیرون از حوزه ی دریاچه ی آب بند هست . دشواری هایی از این دست ، جزء جدانشدنی هر طرح آب بند سازی ، قلمداد میشود . در صورت شناخت درست این پدیده و وارسی و شناسایی عوارض آن میتواند با اجرای طرح ها و کارهای اجتماعی و اقتصادی متناسب با نیازهای منطقه ، دگرگونی مثبتی در شرایط زندگی مردم ، ایجاد نمود . اگرچه کوچ اجباری اهالی محدوده ی انباره ی آب بند ، مستغرق شدن هزاران هکتار از زمین های کشاورزی ، کشتزاری و جنگلی ، از میان رفتن بخشی از راه های پیوندی اعم از راه های اصلی و شاخه ای و سائر زیان هایی که از ناحیّه ی آب گیری آب بند ، متوجّه منطقه گردید در آغاز ، واکنش هایی را در میان اهالی منطقه ، ایجاد نمود ولی برنامه ریزی و کارهای مناسب و مبتنی بر شناخت درست و بسنده ، نه تنها تصوّر و ذهنیّت مردم را نسبت به ساخت آب بند ، دگرگون کرد ؛ بلکه آنان را به فاصله گرفتن از سرایط گسترش نیافتگی و پذیرایی آسایش و زندگی بهتر در پرتوی نتایج ساخت آب بند ، امیدوارتر نمود . با آبگیری آب بند کارون 3 ، 77 روستای منطقه ، زیر تأثیر قرار گرفتند . از این شمار ، 22 روستا ، خالی از سکنه بودند . 16 روستا به گونه ی کامل به زیر آب رفته است . 8 روستا ، بیش از 50 درسد و 20 روستا ، کم تر از 50 درسد اعیان و عرصه ی آن ها به زیر آب رفته است و سرانجام در مورد 11 روستا ، راه های پیوندی ، بریده میگردد . جمعیّت روستاهایی که آسیب میبینند یعنی 44 روستا ، حدود 8400 نفر در 1327 خانوار ( آمار سال 81 ) بوده است . رشد جمعیّت منطقه ای ، سالانه 3 / 3 درسد بوده است که نشان دهنده ی کوچ سخت جمعیّت روستایی ، پیش و هنگام اجرای کارهای ساخت آب بند کارون 3 میباشد . از مجموع روستاهای بالا ، 38 پارچه آبادی ، دارای کم تر از 20 خانوار میباشند .

بهای بلیط نمایشگاه ، 200 تومان است و بسیار نمایشگاه با کیفیّت بالایی است .

درباره ی اشکان هاشمی

اشکان هاشمی هستم ملقّب به مرد همیشه در سفر ؛ زاده ی 6 اردیبهشت 1362 ؛ دل داده ی ایران و تاریخ و طبیعت بی مانندش . سفر رو به صورت رسمی و ثبت شده از 14 اردیبهشت 1385 با سفری دلچسب به استان آذرآبادگان باختری ، آغاز کردم

مطلب پیشنهادی

سپاهان زیبا

سپاهان زیبا

1 )) دهکده ی گردشگری نمک پتاس از قزوین تا این دهکده ، راه بلندی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.