جمعه 21 مرداد 1401

خیابان طالقانی

این خیابان ، یکی از مهم ترین خیابان های مرکزی شهر قزوین است که در حد فاصل خاوری ـ باختری این شهر و در میانه ی مرکز قزوین ، کشیده شده است . خیابان طالقانی در سمت حرکت خودروها از سبزه میدان ( میدان آزادی ) ، آغاز شده و …

توضیحات بیشتر »