دوشنبه 14 آذر 1401
خانه / بوستان ها / تهران گردی

تهران گردی

1 )) کارتینگ آزادی

تهران گردی

یک مجموعه ی بسیار هیجان انگیز ؛ رانندگی با آخرین سرعت در پیست کارتینگ مجموعه ی ورزشی آزادی .

تهران گردی

مسؤول مجموعه به ما ، پیشنهاد میکند که از بسته ی نوروزی کارتینگ ، بهره ببریم ؛ با این بسته میتوانیم 6 دقیقه ی رایگان ، اتومبیل رانی کنیم . هر 6 دقیقه ، برای هر نفر ، 500 هزار ریال است . با این بسته ، ما هزینه ی دو تا 6 دقیقه را میدهیم : یعنی نفری یک سد هزار ریال ولی سه تا 6 دقیقه ، اتومبیل میرانیم . 18 دقیقه در پیست کارتینگ آزادی .

الف ) نگاره برداری با دوربین های پیش رفته ، ممنوع است .

ب ) مجموعه ، دارای قهوه سرا و سالن های ورزشی و بیلیارد هست .

ج ) هم راه داشتن تلفن همراه ، جای کلیدی و کیف پول و استعمال دخانیات در کارتینگ ، ممنوع است .

د ) رعایت کامل حجاب اسلامی ، الزامی است .

ه ) افراد مبتدی ، موظّفند در دورهای آغازین با سرعت پایین ، حرکت کنند .

و ) ورود به محوّطه ی پیست بدون هماهنگی مسؤول مربوط ، ممنوع است .

مواردی که موجب جریمه ی زمانی میشوند :

1 ) برخورد با کارت های دیگر = یک دقیقه

2 ) حرکت مارپیچ در راه = یک دقیقه

3 ) تماس با لاستیک های کنار پیست = یک دقیقه

4 ) رهاکردن دست ها از فرمان و برداشتن پاها از پدال های گاز و ترمز = یک دقیقه

مواردی که موجب بیرون راندن از پیست میشوند :

1 ) ضربه زدن یا منحرف کردن کارت های دیگر

2 ) بستن راه کارت های دیگر

3 ) حرکت بر خلاف سمت راه پیست

4 ) ایست کامل در پیست

5 ) عدم توجّه به هشدار و پرچم های داوران

6 ) حرکت با سرعت بالا و یا پیشی گرفتن در محوّطه ی پیت استاپ

7 ) برداشتن کلاه ایمنی و یا محافظ گردن و یا پیاده شدن از کارت در درون راه

مواردی که موجب جریمه ی نقدی میشود :

1 ) ایجاد خطر برای کارت های دیگر با حرکت مارپیچ و ضربه زدن به کارت های دیگر = 100 هزار ریال

2 ) ورود با سرعت زیاد به محوّطه ی پیت استاپ و ضربه زدن به کارت های دیگر که در محوّطه ی پیت استاپ هستند = 100 هزار ریال

3 ) در صورت آسیب به کارت ها و یا سایر تجهیزات پیست ، تشخیص اندازه ی زیان بر توان مسؤول پیست میباشد .

پس از سوارشدن بر خودروهای کارت با فرمان مسؤول ، پشت چراغ قرمز میایستیم و با سبزشدن چراغ به حرکت درمیآییم . یک داور در میانه ی پیست ایستاده که با پرچم خود با ما ، سخن میگوید . کم کم چند نفر دیگر نیز وارد پیست میشوند و هیجان راندن ، بیش تر .

یکی از نکات جالب ، این است که با دوربین حرفه ای از شما در حال راندن ، عکس برداشته میشود که پس از پایان راندن کارت ، میتوانید هر عکسی را با مبلغ 60 هزار ریال از راه تلگرام ، دریافت کنید .

ورودی خودروها برای پارکینگ : 50 هزار ریال

بوفه ؛ رنگ اندازی و سالن بیلیارد از دیگر امکانات مجموعه ی کارتینگ هستند .

تهران گردی

2 )) بوستان المهدی

تهران گردی

بوستانیست در کناره ی جنوب خاوری میدان آزادی ؛ در نخستین نگاه ، بوستانی کوچک و بدون امکانات به نظر میرسد ؛ ولی هنگامی که به درونش ، گام مینهیم ، بسیار زیبا ، بزرگ و دارای امکانات خوبیست .

تهران گردی

در جای جای بوستان ، تابلوهایی با مضامین نکشیدن سیگار ، نصب و برپا شده است .

تابلوی سیگار

بیت زیبایی از فردوسی بزرگ در ورودی بوستان ، خودنمایی میکند :

سپردن به فرهنگ ، فرزند خرد / که گیتی به نادان ، نباید سپرد

تندیسی از فردوسی نیز در رو به روی شعرش ، نصب شده است .

تندیس فردوسی

گستره ی بوستان : 65500 متر مربّع

سال ساخت : 1365

واقع در ناحیّه ی یک تهران

امکانات : نمازخانه ؛ کلینیک گل و گیاه ؛ آبنما ؛ شهر کتاب ؛ خانه ی محلّه ی یک ؛ خانه ی فرهنگ پرواز ؛ شهر بازی ؛ گل خانه ی آموزشی ؛ انتقال خون ؛ ابزار بدن سازی ؛ سامانه ی صوتی بی سیم ؛ سرویس بهداشتی ؛ پلیس ؛ آلاچیق ؛ میر شظرنج ؛ پایه ی چراغ آرایه ای ؛ آب راه ؛ محوّطه ی بازی کودکان ؛ آب آشامیدنی ؛ سطل زباله برای پس ماندهای خشک و تر ؛ خانه ی دوچرخه و پیست ویژه ی دوچرخه سواری ؛ شهر بازی

پوشش گیاهی : چمن ؛ ییروکانتا ؛ بربریس ؛ اقاقیا ؛ نارون ؛ ارغوان ؛ رز ؛ نسترن و جز آن ها .

چادرزدن در بوستان ، ممنوع است .

تهران گردی

این بوستان ، دارای استخر بزرگی هم هست که میتوان در آن ، قایق رانی کرد . ما هم قایقی را به مبلغ دویست هزار ریال برای نیم ساعت ، کرایه کرده و پا میزنیم تا هم ورزشی کرده باشیم و هم تفریحی . ژرفای آب دریاچه ، شست سانتی متر است .

تهران گردی

بخش معتنابهی از بوستان به شهر ترافیک ، ویژه شده است که میتواند آموزشگاه مهیّج و بسیارخوبی برای کودکان و نوجوانان جهت آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی باشد .

تهران گردی

تهران گردی

تهران گردیتهران گردی

3 )) بوستان هنرمندان

تهران گردی

یک بوستان زیبا در مرکز تهران ، خیابان ایران شهر . بوستانی پر از گربه های زیبا و دوست داشتنی که در لحظه لحظه ی گام زدن شما در این بوستان ، هم راهی تان میکنند . در آغاز ، تصمیم بر آن میگیریم که در کنار این گربه ها و در رستوران این بوستان ، ناهار بخوریم ؛ یک پرس قورمه سبزی و یک پرس اسپاگتی که هر دو ، خوش مزه هستند . رستورانی که هم بخش سرپوشیده دارد و هم بخش سرباز . سپس به گام نهادن در محوّطه ی بوستان میپردازیم ؛ بزرگ ، زیبا و سبز . گاه گاهی با تندیس هایی ، رو به رو میشویم که به زیبایی و گیرایی بوستان افزوده اند ؛ تندیس هایی که دارای بار مفهومی هستند . خانه ی هنرمندان ایران و سرای محلّه ی ایران شهر نیز در میانه ی این بوستان هستند .

آوردن سگ ، موتورسیکلت و دوچرخه ، قلیان و دخانیات ، ممنوع است .

ویلچر برای معلولین

تهران گردی

سال ساخت : 1376

تهران گردی

گونه های چیره ی درخت : توت ؛ نارون ؛ سرو و چنار

تهران گردی

گستره ی بوستان : 57725 متر مربّع

تهران گردی

گونه های چیره ی درختچه : رز و بربریس

تهران گردی

پیشینه ی تاریخی این بوستان به دوره ی قاجار ، بازمیگردد ؛ هنگامی که این باغ ، وابسته به کسی به نام فیشر از باغبان های فرنگی آن دوره بوده است . به هنگام رخداد جنگ جهانی دوم از زمین های این باغ به عنوان انبار تسلیحات متّفقین ، بهره برداری میگردید . در همان روزها ، شماری ساختمان های آجری با معماری ویژه برای فضای نگه داری ملزومات ، ساخته میشود و پس از بیرون رفتن متّفقین ، این محوطه در اختیار نیروهای نظامی قرار میگیرد و این حضور تا سال 1375 ، پی گرفته میشود و شهرداری تهران در کاری بی پیشینه ، محوّطه ی یادشده را به تملّک و شرایط آن را به فضای سبز ، فراهم میآورد . این باغ در مراسمی در مردادماه 1376 ، گشایش یافت .

دست شویی معمولی و ویژه ی کم توانان ، رمپ ویژه ی کم توانان ، زمین بازی کودکان و زمین های والیبال ، بسکتبال و پینگ پونگ در این بوستان هستند .

ستاد مدیریّت بحران ناحیّه ی یک منطقه ی شش در این بوستان ، واقع شده است .

تهران گردی

4 )) بوستان پرواز

تهران گردی

محلّه ای در نزدیکی بزرگ راه یادگار امام ، قرار دارد به نام محلّه ی پرواز که بوستانی را به همین نام در خود ، جای داده است . بزرگی و زیبایی بوستان پرواز و جایگاه قرارگیری آن که بر روی بخشی از تپّه های شمالی تهران است و گستره ی دید جذّاب آن به مناطقی از تهران از ویژگی های یگانه ی این بوستان هستند . سنگ فرش ها و دیوارک های خوش ساخت ، رنگ های دلنشین به کاررفته در ساخت ، کافه ، غذاکده ، تابلونگاره هایی با مضامین شاعرانه ، چند تندیس ، ابزار بدن سازی ، سینما پنج بعدی ، فودپارک ، میز پینگ پونگ ، پلیس بوستان و شهر بازی ، بخشی از امکانات و جذّابیّت های این بوستان هستند .

تهران گردی

ورود جانوران و وسایل موتوری به این بوستان نیز ممنوع است .

تهران گردی

سال ساخت بوستان ، 1387 است .

تهران گردی

تهران گردی

تهران گردی

تهران گردی

تهران گردی

تهران گردی

 

درباره ی اشکان هاشمی

اشکان هاشمی هستم ملقّب به مرد همیشه در سفر ؛ زاده ی 6 اردیبهشت 1362 ؛ دل داده ی ایران و تاریخ و طبیعت بی مانندش . سفر رو به صورت رسمی و ثبت شده از 14 اردیبهشت 1385 با سفری دلچسب به استان آذرآبادگان باختری ، آغاز کردم

مطلب پیشنهادی

خیابان باغ دبیر ( کاشانی )

خیابان باغ دبیر ( کاشانی )

خیابان باغ دبیر خیابان باغ دبیر را همانند بسیاری از خیابان های شهرم ، قزوین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.