شنبه 12 آذر 1401
خانه / هرمزگان

هرمزگان

27 روز در استان هرمزگان

27 روز در استان هرمزگان

شرایط کرونا ، باعث شده بود تا پارسال ( سال 1399 ) ، یکی از سفرهای استانیم را کنسل کرده و از دیگر سفرهای نزدیک هم دست بکشم ؛ امّا تداوم این شرایط از یک سو و بی تدبیری مسؤولان از سوی دیگر ، تصمیم را بدان سو برد که …

توضیحات بیشتر »