سه‌شنبه 26 تیر 1403
روستای سرآقاسیّد

روستای سرآقاسیّد

پس از بازدید از تونل زیبای کوه رنگ به سمت روستای سرآقاسیّد می رویم . در راه روستای سرآقاسیّد ، در کناره ی سمت راست راه ، آبشار زیبایی به چشم می خورد که برگرفته از نام روستای هم سایه اش ، شیخ علی خان ، نامیده می شود . …

توضیحات بیشتر »
سنگ نوشته و آبشار پیر غار

سنگ نوشته و آبشار پیر غار

  فردا بامدادان ، پس از یک استراحت شبانه ی دلچــــــــسب در کنار صدای زیبای آب زاینده رود از خـــــواب بر می خیزیم و به سمت مقصد پسین که پیرغار و نوشته ی مشروطیّت است ، حرکت می کنیم .   برای دسترسی به نوشته ی مشروطیّت ، باید راهی …

توضیحات بیشتر »
آبشار شیخ علی خان

آبشار شیخ علی خان

در راه روستای سرآقاسیّد ، در کناره ی سمت راست راه ، آبشار زیبایی به چشم می خورد که برگرفته از نام روستای کناری اش ، شیخ علی خان ، نامیده می شود . این آبشار ، بسیار زیباست ؛ بنابراین ، بازدید از آن را به شما ، توصیه …

توضیحات بیشتر »
چشمه ی دیمه

چشمه ی دیمه

پس از بازدید از پیر غار به سمت آبشار زیبایی که در کنار پیر غار است و از بالای کوهی زیبا ، فرو می ریــــزد ، می رویم . آب این آبشار زیبا ، بسیارگوارا و دلچسب است . کمـــــــی از آن آشامیده و بدنی هم به آب می زنیم …

توضیحات بیشتر »
پیشوازادگان حلیمه و حکیمه خاتون

پیشوازادگان حلیمه و حکیمه خاتون

    این پیشوازادگان که در شهرکرد به پیشوازاده دومعصوم ، نامدار است در کنار مسجد اتابکان ، واقع شده که در آن ، دو تن از دختران موسی کاظم ، در خاک آرمیده اند . ســاختمان نخستین این سازه ، شاید از مجموعه های اتابکان پارس باشد که به دنیال …

توضیحات بیشتر »
پل زمان خان

پل زمان خان

  برای دست یابی به کرانه ی زاینده رود ، از چالشتر به سمت شهر سامان می رویم . یکی از بهترین کرانه های زاینده رود ، پل زمان خان است که چادرهای مان را در کنار آن ، برپا می نماییم . در کنار این پل ، با ایجاد …

توضیحات بیشتر »

امام زاده آمنه خاتون

سازه ی صفوی ـ قاجاری زیبای امام زاده از نسل موسی کاظم در محلّه ی کهن ملک آباد کاسپین ، واقع شده است که محوّطه ای است تاریخی دربردارنده ی گنبد ، ضریح و فضای اصلی ، چاه پیشوا زمان ، حسینیّه و یک حیاط بزرگ . امام زاده آمنه …

توضیحات بیشتر »