جمعه 21 مرداد 1401

دژ تجره

  این دژ زیبا در روستای تَجَره ، واقع شده است . از آن جا که نگهبان دژ نیست از روی دیوار به درون آن ، نفوذ می کنیم . دژی است بسیار کهن و زیبا .

توضیحات بیشتر »

پیشوازاده ابراهیم

در اطراف شهر ورامین و در آغازه ی منطقه ی کویری جنوب استان تهران ، پیشوازاده ای به چشم میخورد که گویا از نوادگان پیشوای هفتم ، موسای کاظم است . ساختمان این پیشوازاده ، بسیار ساده و فاقد آرایه های ویژه ای است . این پیشوا زاده در روستای …

توضیحات بیشتر »

خانه گنجینه ی دکتر حسابی

  برای بازدید از گنجینه ی پروفسورحسابی در روز یک شنبه 17 آبان 1388 ، چهارشنبه ی گذشته اش ، تماس گرفته و نام نویسی کرده بودم . با فشردن زنگ در ، وارد خانه می شوم و هم راه چند نفر دیگر ، به انتظار ساعــت مقرّر می مانم …

توضیحات بیشتر »

تماشاگه زمان

در راه بازگشت از خانه ی دکترحسابی به خانه ی دوستم ، چشمم به گنجینه ی تماشاگه زمان می افتد . وارد شده ، بلیط خریده و به سمت گنجینه می روم . ساختمان زیبای گنجینه در همان آغاز ، دیدم را به خودش ، جلب می کند . گنجینه …

توضیحات بیشتر »

درّه ی اوشون فشم

کاش ، زیبایی های طبیعی درون شهر تهران نیز همانند زیبایی های طبیعی بیرون شهر، دلنشین و بی شمار بودند . درّه ی زیبای اوشون ـ فشم در شمال خاوری تهران ، واقع شده است . راهی که به این مناطق زیبا ، پایان می گیرد ، توسّط پروفسورحسابی ، …

توضیحات بیشتر »

درّه ی کن ـ سولقان

کَن و سولقان ، هر دو از روستاهای خوش آب و هوای شمال باختری تهران هــستند که در اطراف آن ها ، رودخانه های پرآب و درّه های سرسبز و زیبایی به چشم می خورند . زیبایی بی مانند این مناطق در پاییز ، به راستی چشم ها را جادوی …

توضیحات بیشتر »

درّه ی اوشان فشم

درّه ی اوشان ـ فشم ( 15 آبان 1388 )       کاش ، زیبایی های طبیعی داخل شهر تهران نیز همانند زیبایی های طبیعی بیرون شهر، دلنشین و بی شمار بودند . درّه ی زیبای اوشان ـ فشم در شمال شرقی تهران ، واقع شده است . جادّه ای …

توضیحات بیشتر »

تله کابین توچال

  پس از خوردن ناشتایی به سمت تله کابین توچال می روم . این منطقه ی تفریحی در شمال تهران و در منطقه ی ولنجک ، واقع شده است . ورودی توقّفگاه خودروها ، 1200 تومان است که با پرداخت آن ، خودرو را در توقّفگاه ، پارک کرده و …

توضیحات بیشتر »