یکشنبه 23 مرداد 1401
خانه / خیابان ها (صفحه 3)

خیابان ها

سبزه میدان

1 )) سبزه میدان کنونی تا اوایل سال های 1300 ، جزئی از مجموعه ی باغ و کاخ چهل ستون بوده است که در راستای گسترش محدوده ی شهری و احداث خیابان هایی برای گذر خودروها که به تازگی وارد کشور شده بودند و در ادامه ی خیابان رشت که …

توضیحات بیشتر »

خیابان کوروش

خیابان کوروش                            1 آبان 1394 1 )) خیابان کوروش که پس از انقلاب اسلامی ، خیابان شهید انصاری ( نخستین جان باخته ی کاسپین در جنگ ) ، نامیده شد در سمت خاوری ـ باختری ، کشیده شده است و یکی از خیابان های اصلی در مناطق جنوبی شهر …

توضیحات بیشتر »

خیابان حکم آباد

1 )) اگرچه ساخت و طرح خیابان حکم آباد ، طرحی تازه است ولی محلّه ای که این خیابان در آن ، قرار گرفته از محلّه های کهن شهر است که به دو نام حکم آباد و سبزیکاری آقای جمالی ، شناخته میشده است . 2 )) امروزه ، این …

توضیحات بیشتر »

خیابان شهیدبهشتی

خیابان شهیدبهشتی                            11 اردیبهشت 1394 1 )) خیابان شهیدبهشتی از نامدارترین و مهم ترین خیابان های کاسپین است که در جهت شمالی ـ جنوبی از چهارراه ولیّ عصر ، آغاز شده و به سه راهی شهیدباهنر ، پایان میگیرد .   2 )) خیابان ها و کوچه های شاخه …

توضیحات بیشتر »

خیابان شهیدمنتظری

خیابان شهید منتظری ( 13 آبان 1393 ) علی رضا هاشمی ، احسان حلّاجان و محمّدرضا کریمی 1 )) خیابان شهید منتظری در سوی خاوری ـ باختری از چهارراه سپه ، آغاز شده و به خیابان اسدآبادی ، پایان می گیرد . 2 )) این خیابان به دو بخش قدیم …

توضیحات بیشتر »

خیابان فلسطین

خیابان فلسطین ( 9 آبان 1393 ) علی رضا هاشمی 1 )) خیابان فلسطین ، یکی از مهم ترین خیابان های شهر است که در سوی خاوری به باختری از میدان قدس ، آغاز شده و تا کمربندی شهیدباهنر ، پی گرفته میشود . راه خیابان گردی من هم از …

توضیحات بیشتر »

خیابان اسدآبادی

خیابان اسدآبادی ( 18 مهر 1393 ) علی رضا هاشمی 1 )) خیابان سیّدجمال الدّین اسدآبادی ، یکی از مهم ترین خیابان های کاسپین است که در سمت جنوبی ـ شمالی ، کشیده شده است ؛ این خیابان از میدان دفاع مقدّس ( انگور ) ، آغاز شده و تا …

توضیحات بیشتر »

خیابان خرّم شهر

  خیابان خرّم شهر ( 28 شهریور 1393 ) علی رضا هاشمی گردشگر بدپیمان : پیمان سلطانی خیابان خرّم شهر در سوی شمالی ـ جنوبی از چهارراه ولیّ عصر ، آغاز شده و تا میدان تهران قدیم ، پی گرفته میشود . این خیابان از خیابان های تقریباً تازه ساز …

توضیحات بیشتر »

خیابان تهران قدیم

خیابان تهران قدیم 16 اسپند 1392 گردشگران : علی رضا هاشمی و یوسف رحیمی خیابان تهران قدیم ، یکی از کهن ترین و تاریخی ترین خیابان های کاسپین است که امروزه در جهت خاوری ـ باختری از میدان تهران قدیم ، آغاز و تا چهارراه سپه ( شهدا ) ، …

توضیحات بیشتر »

خیابان راه آهن

من ، پیمان ، احسان و احمد خیابان راه آهن 2 اسپند 1392 گردشگران : علی رضا هاشمی ، یوسف رحیمی ، احمد حرزاده ، پیمان سلطانی و احسان حلّاجان خیابان راه آهن ، یکی از خیابان های جنوبی و نامدار شهر کاسپین است که از تقاطع سپه ( شهدا …

توضیحات بیشتر »